6 augustus 1914 (2)

Uitkering voor de families van opgeroepen soldaten in geval van Mobilisatie van het leger.

 

affiche060814 2

6 augustus 1914

Bekentmaking van de Provinciegouverneur van Brabant, hij kondigt aan dat België in staat van oorlog verkeert, herinnert aan de gevolgen van spionage (misdrijf), nodigt de Duitse onderdanen uit het land te verlaten en de Belgische bevolking zich koest te houden.

 

affiche060814

5 augustus 1914

Als gevolg van oproer, verbiedt de burgemeester alle betogingen en alle gewelddaden tegen het eigendom, maant de bevolking aan tot kalmte en om samen het Vaderland in gevaar te verdedigen.

 

affiche050814

4 augustus 1914 (2)

Politieverordening ter gelegenheid van de organisatie van de buitengewone zitting van het Parlement. Tijdens deze zitting heeft de Koning zijn vermaarde toespraak gericht tot de Belgische bevolking om weerstand te bieden tegen de Duitse invasie gehouden.

 

affiche040814 3

 

 

4 augustus 1914

Mobilisatie van het leger en wederoproeping van de militairen met verlof.

 

affiche040814

3 augustus 1914

Oprichting van een commissie voor de voedingswaren om de arme bevolking te beschermen.

 

affiche030814

2 augustus 1914

Burgemeester Max herinnert de bevolking aan de genomen maatregelen tegen de frauduleuse verhoging of verlaging van de voedsel- en goederenprijzen evenals tegen de overtreders, dieven en plunderaars.

affiche020814 2