28 Oktober 1914

Bericht voor de schippers van het Schepencollege van de Stad Brussel.

affich-10 14-049