16 september 1914

Adolphe Max betreurt de nieuwe kwellende maatregel van de bezetter: verbod op het uihangen van de nationale drie kleuren. Hij spoort zijn medeburgers tot pacifiek en geduldig verzet.

 

affiche160914

6 september 1914

Adolphe Max weigert de oorlogsschulden aan de Duitsers te betalen, maar daarentegen verwittigt hij zijn medeburgers dat de Stad haar verplichtingen in verband met de uitbetaling van de stedelijke kasbons zal naleven.

affiche060914

4 september 1914

Adolphe Max informeert dat het onbezet Nederland zich klaar voelt om de belgische vluchtelingen te ondersteunen, in respect van de internationale wetgeving volgens dewelke Nederland neutraal is.

affiche040914 2

31 augustus 1914

Het Duitse militaire gouvernement verbiedt elk vorm van openbare afkondigingen zonder zijn formele toelating.

 

affiche310814

30 augustus 1914 (4)

Het Duitse militaire gouvernement verbiedt ten stelligste buiten Brussel te gaan zonder doorgangsbewijs.

affiche300814 4