Andere postkaart met de hand getekend, ter ere van de Verenigde Staten, met een hoorn van overvloed.

 

Postkaart, met de hand getekend, ter ere van de Verenigde Staten. België brengt hulde aan de Amerikaanse President en aan het Amerikaanse Volk voor de voedselhulp sinds het begin van de Eerste wereldoorlog en later vanaf 1917 voor de actieve inmenging in de krijgsverrichtingen.

 

De champagne firma Eugène Cliquot verspreidt een waaier met de vlaggen van de bondgenoten (van links naar rechts: Italië, Britse Imperium, Japan, Servië, België, Verenigde Staten en Frankrijk) en wenst voor hen een glas te heffen. De russische vlag ontbreekt.

 

Na de Eerste Wereldoorlog worden alle verwijzingen naar Duitsland in België vervangen, zoals b.v. het parfum Eau de Cologne wordt Eau de L'Yser...

 

Hulde aan de 'Brabançonne', monument op de Grote Markt ingehuldigd. Thans op het Surlet de Chokierplein. (rechtover de Regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles).

Een klein meisje bedankt de Geallieerden. 

Versierd vaderlandslievend bord ter ere van het eerste oorlogsjaar. Wisten zij dat de oorlog zo lang zou duren?