Gedenkpenning ter ere van Albert I, de verheerlijkte koning soldaat, door Georges Petit in 1918 gegraveerd.

Gedenkpenning uit 1919 "Le droit triomphant de la barbarie", België verplettert Duitsland. Weerwraak is duidelijk voelbaar in de na-oorlogse periode.

Kleine granaat in karton, uit 1914, ter herinnering aan de beschieting van Namen. Dit klein object kon gebruikt worden om er iets in op te bergen.

Klein patriottisch kopje van een versierd koffieservies, uit 1917 in porselein vervaardigd. Maar de oorlog was nog niet voorbij.