Afdrukken

Verzet

Het Brits Parlement en België

Deze brochure onthult de ondehandelingen tussen de Belgische diplomatieke zending en de Britse overheid in Augustus 1914, onder andere over een militaire tussenkomst in het neutrale België.

Satirisch album van tekenaar Weal (1915)

De Franse tekenaar "Weal" (Adrien Machaux alias Adrien Méria, of George Meirs) heeft in 1915 de oorlogsgruwelen met een satirische kijk geschetst.

Volksliederen van de bondgenoten

Kort na het begin van de oorlog publiceerde men de volksliederen van de bondgenoten, toen België, Frankrijk, Rusland, Groot Britannië en Servië.

Onze gefusillieerden

Charles Tytgat, journalist, beschrijft in zijn boek de verzetsakties (spionage, vluchtnetwerken, enz.) van bekende Belgen, zoals Edith Cavell, Philippe Baucq, J. Corbisier, Louis Neyts, Pitje Bodson, Louis Bril, d.m.

Hauts les cœurs !
Album J. Thiriar, Bien vu, bien entendu, adjugé!

James Thiriar (1889-1965) was een bekende Brusselse tekenaar. Hij was oorlogsvrijwilliger en heeft zich aangemeld bij het Belgisch Leger in Londen. Hij werkte bij de topografische dienst van het Leger en hij organiseerde kunsttentoonstellingen in De Panne en in Londen. Na de Oorlog publiceerde hij verschillende bundels, met een kritische visie op de recente gebeurtenissen.

Dictionnaire de Boche
Le testament de Guillaume II
L'admirable Max
Miss Cavell
Allocution du Cardinal Mercier