In december 1916 had de Naschoolse Bond van de gemeente Sint-Gillis bij Brussel een week van de Ontbering georganiseerd. Men vroeg aan de inwoners om gedurende één week zijn geliefkoosde snoep, ontspanning of iets dergelijks dat futiel ervaren wordt opzij te laten. Deze aktie heeft niet minder dan 20.507,94 F opgeleverd!

De Naschoolse Bond heeft in december 1917 dezelfde aktie op touw gezet. Er zijn nog te veel moeders met kinderen die armoede lijden; zij kunnen zich nauwelijks of geen voedsel of melk veroorloven. Er moet daadwerkelijk tegen kindersterfte opgetreden worden.


De Noordzeekust in hartje Brussel. Dichtbij de werf van de Noord-Zuidverbinding, iets hoger gelegen dan de Ravensteinstraat, ligt een braakliggend stuk grond in strand omgetoverd voor de kinderen die hunkeren naar de zee. Hier zou de oorsprong van Brussel Bad liggen.

Het  Oeuvre de l'Adoption heeft een liefdadigheidskermis voor kinderen in de mooie tuinen van het oude kanonnenkasteel (château des canons) in de Leopoldstraat te Laken, van 12 tot 16 augustus 1917, georganiseerd.

Volgens een joernalist ter plekke waren de kinderen mooi verkleed en verkochten heel goed hun waar. Zelfs kleine meisjes van amper drie jaar werkten mee. Kindergroepen zongen en dansten op kleine scenes. Ondaks het wisselvallig weer was de tuin altijd bomvol.

bron : L'Événement illustré, 25 augustus 1917, blz. 618-619.