Uitwisseling van krijgsgevangenen, januari 1918

Duitse officieren van de Zeemacht en van het Landleger worden tegen Geallieerde krijgsgevangenen omgeruild. De uitwisseling gebeurt meestal in een neutraal land, zoals hier in Nederland. Vooraleer zij terugkeren naar de Heimat, worden zij door een propagandateam in een balzal, ergens in Rotterdam, vereeuwigd.