De Duitsers verlaten Amiens en verschansen zich opnieuw achter de Hindenburglinie 3 tot 10 september 1918

De Duitsers verlaten Amiens en nemen opnieuw bezit van de Hindenburglinie. Aangezien de Britten te weinig reserve troepen bezitten zijn zij genoodzaakt hun offensief te staken. De Britten en de Fransen tellen 42.000 gesneuvelden, terwijl de Duitsers 100.000 man verloren hebben, waaronder 30.000 soldaten die gevangen genomen werden. Ludendorff is er nu van overtuigd dat Duitsland de oorlog niet meer kan winnen.